DISCLAIMER

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij By Melz. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By Melz.

U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Geen garantie op juistheid

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning kan de informatie op deze website onvolledig of verouderd zijn. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen ondergaan mogelijk wijzigingen.  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan.

 

WIJZIGINGEN

By Melz heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.